Ha passat gairebé un segle d'ençà de l'aparició de la CNT, que s'ha mantingut fidel als principis que la van crear. No deixa de sorprendre que l'anarcosindicalisme, oposat a l'autoritat, al capital i a l'estat hagi pogut sobreviure durant tant temps i en condicions tan adverses i encara més, gaudir de molt bona salut en aquest inici del segle XXI. L'anarcosindicalisme bàsic, vol ser essencialment una eina per coneixer com funcionem i ens desenvolupem en el món del sindicalisme des d'una òptica llibertària i total-ment oposada al sindicalisme -si se'n pot dir així- profes-sional, assalariat i subvencionat. Davant això nosaltres proposem la militancia lliure i desin-teressada i l'autogestió del llarg camí que encara ens queda per recórrer. ::PRECIO: 5€::

MAS NOVEDADES

       
 


::SOROLL::[distribuidora anticomercial]xaloc_soroll@yahoo.es